Slider 1

Chương Trình

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

Hội thảo ngày 1 – Ngày 28 tháng 11 năm 2016 (Thứ 2)

Địa điểm: Hội trường Học viện Kỹ thuật mật mã

13:00 – 14:00

Đón tiếp, đăng kí của các báo cáo

14:00 – 14:10

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu, Đại diện Lãnh đạo Bộ TT&TT, Trưởng Ban điều hành Đề án 99

14:10 – 14:20

Giám đốc học viện KTMM: Nguyễn Nam Hải phát biểu, Đại điện Đơn vị đăng cai Tổ chức.

14:20 – 14:30

Cục phó cục ATTT: Nguyễn Huy Dũng phát biểu, Đại diện Lãnh đạo Cục ATTT, Đơn vị thường trực triển khai  Đề án 99.

 

Báo cáo mời (TS. Nguyễn Hồng Quang chủ trì)

14:30 – 14:50

Trải nghiệm thực tế về An toàn thông tin qua 15 năm đã qua và suy nghĩ cho 15 năm tới

TS. Vũ Quốc Thành (Chủ tịch Hiệp hội ATANTT)

14:50 – 15:10

Verification of cryptographic algorithms based on the use of method simulation binary random sequences with specified statistical properties

Konyshev Mikhail Iurievich

15:10 – 15:30

Một Số Kết Quả Nghiên Cứu Về Các S-hộp 4-bit

Nguyễn Bùi Cương, Trần Duy Lai, Nguyễn Văn Long

15:30 – 15:50

Tiệc trà

 

Phiên 1A: Mật mã ứng dụng ( TS. Trần Nguyên Ngọc- HVKTQS, TS. Lương Thế Dũng- HVKTMM)

Địa điểm: Hội trường.

Phiên 1B: An toàn ứng dụng (TS. Trần Quang Đức- ĐH Bách Khoa Hà Nội, TS. Phạm Văn Hậu – ĐHCNTT- ĐHQGHCM)

Địa điểm: Phòng 2.3, Nhà 17 tầng.

15:50 – 16:10

Estimation of quality of S-blocks using quantity of affinno-equivalent substitutions generated by them

Nikolay Borisenko

Tăng tốc truy vấn cơ sở dữ liệu mã trên các dịch vụ thuê ngoài

Nguyen Minh, Ho Giau

16:10 – 16:30

Một phương pháp xây dựng thuật toán chữ ký số

Lưu Hồng Dũng, Nguyễn Đức Thụy, Nguyễn Văn Phúc, Đố Anh Tuấn

Đề xuất giải pháp trích chọn đặc trưng cho các thuật toán phân lớp dữ liệu trong kỹ thuật học máy giám sát và ứng dụng hiệu quả vào bài toán phát hiện mã độc

Võ Văn Trường, Nguyễn Văn Vinh, Trịnh Minh Đức, Lê Khánh Dương

16:30 – 16:50

On The Application Of Large AES-like S-Boxes

Hoàng Đức Thọ, Lương Thế Dũng

Một kỹ thuật cải tiến thuật toán đối sánh vân tay mã trụ MCC

Le Hong Hai, Nguyen Ngoc Hoa

16:50 – 17:10

Phát triển giao thức xác lập khóa mới cho mạng thông tin VSAT

Hoang Van Viet, Luu Hong Dung, Tong Minh Duc, Bui The Truyen

Phát hiện nguy cơ rò rỉ thông tin nhạy cảm trong các ứng dụng cài sẵn của rom tùy biến bằng cách kiểm tra nội dung hàm khác biệt

Nguyen Tan Cam, Ly Hoang Tuan, Nguyen Tuan, Pham Van Hau

17:10 – 17:30

Kết quả tấn công phân tích điện năng tiêu thụ lên AES

Trần Ngọc Quý

Phát hiện tài khoản spam trên mạng xã hội dựa trên phương pháp lai (một thực nghiệm)

Vương Thị Hồng, Trần Mai Vũ, Nguyễn Thị Cẩm Vân

17:45

Tập trung trước sảnh tòa nhà 17 tầng, đi xe ra chỗ tổ chức tiệc

18:15 – 20:30

Tổ chức tiệc Gala Dinner

Nhà hàng Long Phụng-Tầng 2, tòa nhà 29T2, Đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa- Nhân Chính

   

Hội thảo ngày 2 – Ngày 29 tháng 11 năm 2016 (Thứ 3)

Địa điểm: Hội trường Học viện Kỹ thuật mật mã

 

Phiên 2A: Mật mã ứng dụng ( TS. Trần Nguyên Ngọc- HVKTQS, TS. Lương Thế Dũng- HVKTMM)

Địa điểm: Hội trường.

Phiên 2B: An toàn an ninh mạng (TS. Nguyễn Đại Thọ- ĐHCN; TS. Ngô Quốc Dũng –HVANND)

Địa điểm: Phòng 2.3, nhà 17 tầng

8:00 – 8:20

On the calculation of input and output for dynamic MDS matrices in diffusion layer of SPN block ciphers

Trần Thị Lượng, Nguyễn Ngọc Cường

Physical Layer Security In Decode-and-Forward Relay Beamforming Network With Multiple Eavesdroppers

Nguyen Nhu Tuan, Le Thi Hoai An, Tran Thi Thuy

8:20 – 8:40

Họ thuật toán mật mã khối mới cho các mạng truyền dữ liệu thời gian thực

Nguyen Minh

Phân loại tên miền sử dụng các đặc trưng ngữ nghĩa trong phát hiện DGA Botnet

Tống Vạn, Nguyễn Giang, Trần Quang Đức

8:40 – 9:00

Phương pháp tạo dãy giả ngẫu nhiên và ứng dụng trong giao thức mật mã

Lê Hải Triều, Lê Danh Cường, Hồ Văn Canh

Threshold Calculation for Self-Organizing Map based Instrusion Detection

Mac Dinh Hieu, Nguyen Giang, Nguyen Van Tanh

9:00 – 9:20

Song song hóa cài đặt tăng tốc thực thi thuật toán mật mã AES bằng ngôn ngữ lập trình CUDA trên GPU NVIDIA

Đinh Tiến Thành, Nguyễn Văn Nghị

Nghiên cứu các phương pháp tìm Hot-IPs và ứng dụng trong phát hiện sớm đích tấn công DdoS

Hoang Dau, Pham Hong Ky

9:20 – 9:40

Phiên 1B-1: An toàn ứng dụng (TS. Trần Quang Đức- ĐH Bách Khoa Hà Nội, TS. Phạm Văn Hậu – ĐHCNTT- ĐHQGHCM)

Địa điểm: Hội trường.

Tích Hợp Thuật Toán Mật Mã Mới Trong Mạng Riêng Ảo OpenSwan

Phạm Văn Hưởng, Lê Bá Cường, Lê Đức Thuận, Nguyễn Như Tuấn, Trần Thị Hoa, Phạm Quốc Hoàng

9:40 – 10:00

Phát triển công cụ dịch ngược firmware trên thiết bị định tuyến

Trần Nghi Phú, Nguyễn Huy Trung, Ngô Quốc Dũng, Nguyễn Ngọc Bình, Nguyễn Đại Thọ

Ứng dụng mạng nơron nhân tạo trong phát hiện xâm nhập mạng dựa vào tần suất lời gọi hệ thống với bộ dữ liệu ADFA-LD

Nguyen Viet Hung, Dang Thi Mai

10:00 – 10:15

Tiệc trà

10:15 – 11:15

Phiên 3: Quản lý và đào tạo an toàn an ninh thông tin (TS. Hoàng Xuân Dậu- HVCNBCVT; TS. Nguyễn Tấn Khôi – Đại học Bách Khoa- ĐH Đà Nẵng)

Địa điểm: Hội trường.

Đào tạo kỹ năng tác nghiệp an ninh mạng cho sinh viên an toàn thông tin tại Học viện Kỹ thuật mật mã

Luong The Dung

Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG HN, ngôi trường tiên phong trong nghiên cứu và đào tạo về An toàn thông tin

Lê Phê Đô

Phân loại mức độ an toàn hệ thống thông tin theo cách tiếp cận của lý thuyết hệ thống

Nguyen Xuan

Mô hình đào tạo và nghiên cứu An toàn thông tin tại Học viện Kỹ thuật Quân sự

Bui Thu Lam, Tran Nguyen Ngoc

Hoạt động đào tạo và nghiên cứu về an toàn thông tin tại trường Đại học Bách khoa- Đại học Đà Nẵng

Nguyen Thanh Binh, Nguyen Tan Khoi

11:15 – 11:45

Phiên 4: Giao lưu doanh nghiệp (Cục ATTT chủ trì)

11:45 – 12: 00

Trao giải Best paper award và Trao cờ luân phiên cho đơn vị đăng cai.

12:00

 Kết thúc

 

Các báo cáo mời

1. TS. Vũ Quốc Thành (Chủ tịch Hiệp hội ATANTT). Tổng quan về ATANTT, trải nghiệm thực tế về An toàn thông tin qua 15 năm đã qua và suy nghĩ cho 15 năm tới.

2. Borisenko Nhicolai Pavlovich (Học viện FSO - Liên Bang Nga). Estimation of quality of S-Blocks using quantity of affinno-equivalent substitutions generated by them.

3. Konyshev Mikhail Yurievich (Học viện FSO - Liên Bang Nga). Verification of cryptographic algorithms based on the use of method simulation binary random sequences with specified statistical properties.

4. Nguyen Van Long, Nguyen Bui Cuong, Tran Duy Lai (Vien KH-CN Mat Ma). Một số kết quả nghiên cứu về các S-hộp 4bit.

Các bài báo được chấp nhận trong hội thảo

1. Luong Tran Thi and Cuong Nguyen Ngoc. On the calculation of input and output for dynamic MDS matrices in diffusion layer of SPN block ciphers

2. Lưu Hồng Dũng, Nguyễn Đức Thụy, Nguyễn Văn Phúc and Đỗ Anh Tuấn. Một phương pháp xây dựng thuật toán chữ ký số

3. Triều Lê Hải, Cường Lê Danh and Canh Hồ Văn. Phương pháp tạo dãy giả ngẫu nhiên và ứng dụng trong giao thức mật mã

4. Nguyen Minh and Ho Giau. Tăng tốc truy vấn cơ sở dữ liệu trên các dịch vụ thuê ngoài

5. Văn Trường Võ, Văn Vinh Nguyễn, Minh Đức Trịnh and Khánh Dương Lê. Đề xuất giải pháp trích chọn đặc trưng cho các thuật toán phân lớp dữ liệu trong kỹ thuật học máy giám sát và ứng dụng hiệu quả vào bài toán phát hiện mã độc

6. Nguyen Minh. Họ thuật toán mật mã khối mới cho các mạng truyền dữ liệu thời gian thực

7. Dau Hoang and Ky Pham Hong. Nghiên cứu các phương pháp tìm Hot-IPs và ứng dụng trong phát hiện sớm đích tấn công DDoS

8. Hoang Duc Tho and Luong The Dung. On The Application Of Large AES-like S-Boxes

9. Vạn Tống and Giang Nguyễn. Phân loại tên miền sử dụng các đặc trưng ngữ nghĩa trong phát hiện DGA Botnet

10. Hong-Hai Le and Ngoc-Hoa Nguyen. Một kỹ thuật cải tiến thuật toán đối sánh vân tay mã trụ MCC

11. Hieu Mac and Giang Nguyen. Intrusion detection using Self-Organizing Maps

12. Đinh Tiến Thành and Nguyễn Văn Nghị. Song song hóa cài đặt tăng tốc thực thi thuật toán mật mã AES bằng ngôn ngữ lập trình CUDA trên GPU NVIDIA

13. Tran Ngoc Quy. Kết quả tấn công phân tích điện năng tiêu thụ lên AES

14. Pham Van Huong, Le Ba Cuong, Thuan Le, Nguyen Nhu Tuan and Pham Quoc Hoang. Tích Hợp Thuật Toán Mật Mã Mới Trong Mạng Riêng Ảo OpenSwan

15. Vương Thị Hồng. Phát hiện tài khoản spam trên mạng xã hội dựa trên phương pháp lai (Một thực nghiệm)

16. Nguyen Nhu Tuan, Le Thi Hoai An and Tran Thi Thuy. Physical Layer Security In Decode-and-Forward Relay Beamforming Network With Multiple Eavesdroppers

17. Phú Trần Nghi, Trung Nguyễn Huy, Dũng Ngô Quốc, Bình Nguyễn Ngọc and Thọ Nguyễn Đại. Phát triển công cụ dịch ngược firmware trên thiết bị định tuyến

18. Nguyen Viet Hung. Ứng dụng mạng nơron nhân tạo trong phát hiện xâm nhập mạng dựa vào tần suất lời gọi hệ thống với bộ dữ liệu ADFA-LD

19. Nguyen Tan Cam, Ly Hoang Tuan, Tuan Nguyen and Van-Hau Pham. Phát hiện nguy cơ rò rỉ thông tin nhạy cảm trong các ứng dụng cài sẵn của ROM tùy biến bằng cách kiểm tra nội dung hàm khác biệt

20. Viet Hoang Van, Dung Luu Hong, Duc Tong Minh and Truyen Bui The. Phát triển giao thức xác lập khóa mới cho mạng thông tin VSAT